Yüceltme ve Reddiye Arasında ‘MEDENİYET’İ ANLAMAK

“Medeniyet” kavramı 9-10 Şubat tarihinde uluslararası bir sempozyum ile tartışılacak. “Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak” başlığı taşıyan sempozyumda, iki günde yedi oturum gerçekleşecek.

2012’de ahirete uğurladığımız Roger Garaudy ve Ahmed bin Bella anısına gerçekleşecek sempozyumun oturum başlıkları şu şekilde olacak:

9-10 ŞUBAT 2013

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

 

ÜSKÜDAR – İSTANBUL

9 ŞUBAT CUMARTESİ

9:00- 9:30

Kayıt / Registration

9:30- 10:00

Açılış ve Protokol Konuşmaları / Opening Remarks

Lütfi Sunar

Davut Şanver

Mustafa Kara

10:00- 11:30

Ahmed bin Bella ve Garaudy Özel Oturumu / Special Session in honour of Ahmed bin Bella & Garaudy

Oturum Başkanı/ Moderator: Hasan Ekmen

Semiha Khalifa: Ahmed b. Bella ve Mücadelesi / Bin Bella and his Challenge

Cemal Aydın: GARAUDY: Beşeriyetin İnsanca Yaşaması İçin Çırpınan Adam / A Man Endeavored for Humanity

Yacob Mahi : İlahi Veche Yöneliş: Garaudy’nin Düşüncesinde Medeniyet’in Direnişi / Turning towards the Divine Face: Resistence of Civilization in Garaudy’s Thought

11.30 – 11.45

Kahve Molası / Coffee Break

11:45 – 13:15

1. Oturum: Medeniyet: Bir Dünya Tasavvuru / Session 1: Civilization: A World Vision

Oturum Başkanı / Moderator: Alparslan Açıkgenç

Tahsin Görgün: “Kelam”ı Yeniden Yükseltmek: Bir Vahiy Medeniyeti Olarak İslam / Re-glorifying the “Word”: Islam, as a Civilization of Wahy

Yusuf Kaplan: Sünnet-i Seniyye ve Futuhat-ı Medeniyye / Sunnah Saniyyah and Futuhat al-Medeniyyah

Farid Alatas: Hatalı Modernleşme ve İslam Medeniyetinin Geleceği / Erring Modernization and the Future of Islamic Civilization

13:15 – 14:20

Öğle Arası / Lunch

14:20 – 15:50

2. Oturum: İslam Medeniyeti’nin Geleceği / Session 2: The Future of Islamic Civilization

Oturum Başkanı / Moderator: Bilal Kemikli

Salim Aydüz : 15. ve 16. Yüzyıllarda Avrupa’da ‘Osmanlı Medeniyeti’ Algısı / The perception of the Ottoman Civilization in the West during the 15th and 16th Centuries

Mustafa Tekin: Müslümanların Medeniyet Kodları / Muslims’ Codes Of Civilization

Mustafa Demirci: Medeniyetlerin Zaman Algısı ve İslam Medeniyetinin Devirleri Meselesi / Civilizations’ Perception of Time and the Periodisations of Islamic Civilization

15:50 – 16:10

Kahve Molası / Coffee Break

16:10 – 17:40

3. Oturum: Medeniyet Yargılanıyor: Batı Düşüncesinde Uygarlık Eleştirileri / Session 3: Civilization is Judged: Modernity in the Western Thought and the Criticism of Civilization

Oturum Başkanı / Moderator: Mehmet Ali Büyükkara

Stephan Mestroviç: Uygarlık ve Barbar Mizaç / Civilization and the Barbarian Temperament

Murat Çemrek: Ötekileştiricilik ile Çoğulculuk Arasında Medeniyeti Kavramak / Conceptualizing Civilization between Othering and Pluralism

Yunus Kaya: Medeniyetler Küreselleşmenin Neresinde?: Küreselleşmenin Medeniyetlere ve Medeniyetler Arası İlişiklere Etkisi / The Effects of Globalizations on Civilizations and Inter-civilizational Relationship

19:00

Sempozyum Yemeği / Symposium Dinner

 

10 ŞUBAT PAZAR

10:00 – 11:30

4. Oturum: İslam Düşüncesinde Medeniyet : Kavramlar ve Bağlamlar / Session 4: Civilization in Islamic Thought: Concepts and Contexts

Oturum Başkanı / Moderator: Burhan Köroğlu

Hikmet Yaman: Aklı-başında Olmakla Kalbi-başında Olmak Arasında: İslam düşüncesinde Kalbin Epistemolojik Fonksiyonu / Between Being Reason-centered and Heart-centered: The Epistemological Function of the Heart in Islamic Thought

İbrahim Halil Üçer: Medeniyetler Arası Etkileşimin Vasatı: Arapça Tercüme Hareketi ve Helenistik Mirasın İslam Dünyasındaki Dönüşümü Üzerine / On the Arabic Translation Movement and Transformation of Helenistic Heritage in The Islamic World

Serdar Özdemir: Medeniyetler Arası Farklılığı Kendi İnsan Modelleri Arasındaki Fark Üzerinden Okumak / Analyzing The Differences Between Civilizations over The Differences Between Their Own Models of Human

11:30 – 11:50

Kahve Molası / Coffee Break

11:50 – 13:20

5. Oturum: Türkiye’de Medeniyet Fikri / Session 5: The Notion of Civilization in Turkey

Oturum Başkanı / Moderator: Necmettin Kızılkaya

Vahdettin Işık: Medeniyet Okumalarını Mukaddime Üzerinden Tartışmak / Discussing Readings on Civilization within the Context of Ibn Khaldun’s Work, Muqaddimah

Veli Karataş: “Üç Mesele” Ekseninde Medeniyetin İnsanlığa Getirdikleri-Götürdükleri / Pros and Cons of Civilization: In the Framework of “Three Affairs”

Necmettin Doğan: İslamcı Düşüncede Medeniyet ve İlerleme Kavramlarının Etkileşimi / Interaction of the Concepts of Civilization and Progress in the Islamist Thought

13:20 – 14:20

Öğle Arası / Lunch

14:20 – 15:50

6. Oturum: Medeniyet: Amaçlar ve Araçlar / Session 6: Civilization: Means and Ends

Oturum Başkanı: Nihat Erdoğmuş

Muhittin Bilge: Medeniyet, Modernlik ve Bir Medeniyetsizleştirme Girişimi Olarak Modernleşme / Civilization and Modernity: Modernization as a Forcing Power

Mustafa Aydın: Kültür ve Medeniyet İkilemine Farklı Bir Bakış / A Different Perspective on the Dilemma of Culture and Civilization

Hasan Kösebalaban: Türk Dış Politikasında Medeniyet Söylemi / Civilizational Discourse in Turkish Foreign Policy

16:10 – 17:00

Kapanış Oturumu ve Değerlendirme / Closing Session and As

 

 

Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, Üsküdar/İstanbul

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat