Sinema ve Felsefe

 

 

Bu yıl onikincisi düzenlenecek olan Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’nda, geçtiğimiz senenin konusu olan “Sinema ve Yeni”yi takiben, “Sinema ve Felsefe” olarak belirlenmiştir. Konferans 5-7 Mayıs 2011 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Sinema felsefe yapar mı? Felsefe sinemadan yararlanır mı? Film kuramının, tarihinin ve analizinin mevcut çerçevelerini zenginleştiren ve sinemanın hem gündelik hayatla kurduğumuz ilişkilerde hem de dünyayı kavrama biçimlerimizde bize sunduğu olanakları keşfetmemize yarayacak bir alan olarak felsefe, bu yılki konferansın konusunu belirliyor. Bu konferansın sinema ve felsefe ilişkisini Türkiye için kurarken, şu sorulardan yola çıkmak mümkün: Dünyada yaşanan felsefi akımlar Türkiye’de sinemaya etki ettiler mi? Türkiye buraya özgü bir görsel felsefe geliştirdi mi? Türkiye sinemasında da dünyasinemasında da arkada bir dünya görüşü, bir bakma biçimi, kapsamlı birfelsefi birikim var mı? Türk sineması kendine ve yapım süreçlerine ayna tutmakta neden zorlanır?Konferans çağrısı, yalnızca akademik ve ekoller tarafından belirlenmiş felsefe kuramlarını değil, sinema ve ilgili olduğu sanatsal ve kültürel alanların, farklı tarihsel dönemlerde işleyiş ve algılanmasında etkin olmuş ‘felsefi’ düşünce biçimlerini de içeriyor. Gerçekçilik, romantizm, ekspresyonizm, hermetik, fenemonoloji, psikanaliz, feminizm, Marksizm gibi kuram ve akımlar kadar, pek çok kuram arasında yolculuk etmiş, biçim değiştirmiş dinamik kavramlar da konferansın olası konuları arasına giriyor: nostalji, bellek, kayıp, yas, melankoli, ruh ve beden gibi… Bugün bazı kavramlar çeşitli sorunsal alanları açarak, taşra üzerinden çevre merkez karşıtlığı ve dengeleri ile demokrasi gibi kavramların içlerinin nasıl doldurulduğuna ilişkin geniş tartışma zeminleri de açtı. Sınıf, eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarının uzak çekim alanları oluştu. Dolayısıyla felsefenin geçmişten bugüne ilişki içinde olduğu tüm alanlar (antropoloji, sosyoloji, pozitif bilimler, dilbilim, ahlak vs.) sinema ve felsefe ilişkisi içinde işlevselleştirilmiş halleriyle konferansın kapsamak istediği çerçeveye dahil edilebilir. Yine bu bağlamda, tarihsel süreç, dönemin ideolojik hassasiyetleri, sanatçıların zaman içinde bu tarihsel söylemle ilişkisi, bunun yaratılan karakterlere, hikâye anlatma biçimlerine ve tekniğine yansımaları, karakterin dünya görüşü, sinemanın vesile olduğu seyir ilişkileri, sanatçının uslamlama biçimleri, etik ve estetik öncülleri de konferans kapsamında değerlendirilebilir. Bu konular ve benzerleri üzerine tartışmak üzere Sinema ve Felsefe Konferansına sunum ve panel önerilerinizi bekliyoruz.

 

 

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat