Şazeliyye Tarıkatının Esasları

Osmanlı padişahlarının çoğunun bir tarikata mensub olduğu bilinir. II. Abdülhamid de şeyhi olan padişahlardan biridir. Afrika’dan gelmiştir ona nasip. Batı Trablus’tan… Şeyh Muhammed Zafir’dir Abdülhamid-i Sani’nin mürşidinin ismi.

Şehzadeyken tanıştılar II. Abdülhamid
1829 yılında Mısrata’da doğan Muhammed Zafir Hazretlerinin isminin sonuna Trablusi, Mağribi, Medeni ve İstanbuli nisbeleri eklenmiştir. Çünkü bütün bu şehirlerde belli bir süre bulunmuştur. Ama yaşamının uzun bir kısmını ve son dönemlerini İstanbul’da geçirmiştir. II. Abdülhamid daha şehzadeyken şeyhiyle tanışmış ve padişah olduktan sonra onu İstanbul’a davet etmiştir.

Beşiktaş’taki Şazeli Tekkesi
II. Abdülhamid bazen Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Şazeli Dergâhı’na gidip şeyhini ziyaret etmiş, bazen de şeyhini Yıldız Sarayı’na davet edip ondan istifade etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki bu iki zat arasında büyük bir muhabbet var. II. Abdülhamid’in şeyhine yazdığı mektuplarda, bir müridin şeyhine derdini açıp dua istemesine şahit olmaktayız. Acaba şeyhi Muhammed Zafir Hazretleri, müridi olan padişah için neler söylemiştir?

Şazeliyye Tarikatının Esasları küçük ama önemli kitap
2006 yılında Türkçeye kazandırılmış kitapta, bu sorumuza verilmiş kısa bazı bilgiler var. Şazeliyye Tarikatının Esasları (en-Nuru’s-Satı’ ve’l-Burhanu’l-Qatı’) adıyla yayımlanan kitabı, Muhammed Önder tercüme etmiş. Pek çok kola ayrılan, dünyada ve özellikle Afrika’da asırlardır etkili olan Şazeliliğin esaslarının harika bir dil ve üslupla anlatıldığı bu kitabın girişinde Şeyh Muhammed Zafir hazretleri, müridi Abdülhamid’den şöyle bahseder:

“Adil ve muhterem padişah…”
“Bu eseri, İslam Hilafet Merkezi, kutlu şehir İstanbul’da ikâmetim sırasında kaleme aldım. Dönemin halifesi adil ve muhterem padişah, Şeriat-ı Garra esaslarının tatbikatçısı ve muhafızı, büyük halifelerin yollarının takipçisi, İslam ümmetinin yüce maslahatları için gayret eden, Allah ve Resulü’ne (s.a.v.) dayanıp onlardan feyiz alan, Haremeyn-i Şerifeyn’in hizmetkarı, Sultan Gazi Abdülhamid Han Hazretleridir.”

Aliyavuz Şeyh Muhammed Zafir Türbesi
“Allah, Hükümetini Taha ve Yasin hürmetine korusun!”
Gittiği her yerde müridlerine Abdülhamid’in etrafında kenetlenmelerini tavsiye eden Şeyh Muhammed Zafir hazretleri, müridi Abdülhamid’le ilgili bölümü ise şu duayla bitiriyor: “Allah, kendisini Sebü’l-Mesani ile korusun, dünyayı onun yönetimine versin, ordularını daima muzaffer edip, zikrini koruduğu gibi hükümetini de Taha ve Yasin hürmetine korusun ve esirgesin. Amin.”1903 yılında vefat eden ve ‘aktab’tan olduğu söylenen Şeyh Muhammed Zafir Hazretlerinin müridine dua ve himmetlerini ve Abdülhamid-i Sani’nin hükümetinin 33 yıl sürmesini beraber düşündüğümüzde, Allah’ın nusretinin kâmil insanların rızasında da olduğunu nasıl inkâr edebiliriz?

Not: Sebü’l Mesani, Fatiha suresine verilen ad.

Mustafa Nezihi Pesen

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat