İSLÂMÎ TÜRK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

 buradaki etkinlikler sona ermiştir yeni etkinliklere buradan bakabilirsiniz…

Tarih: 29-30 NİSAN 2011

Yer: Bağlarbaşı Kültür Merkezi

[Selâmiali m. Gazi c. No: 22 Üsküdar/İstanbul]

Bilgi: Yalçın Yaman [0 555 594 34 28]
29 Nisan 2011, Cuma

Basın Toplantısı ve Açılış [10.00 – 10.30]

Açılış Konferansı [11.00 – 11.30]

Prof. Dr. Orhan Okay

 

1 – Çerçeve Tartışmaları Oturumu [11.45 – 12.30]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Uzun

Prof. Dr. Bilal Kemikli:

Türk-İslâm Edebiyatının Tanımı ve Mahiyetine

Dair Bazı Mülahazalar

Doç. Dr. İsmail Güleç:

İslâmî Türk Edebiyatı İsmi Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel:

Bir Kurmaca Varlık Olarak İslâmî Türk Edebiyatı

 

2 – Kurucular ve Tesirleri Oturumu [14.00 – 15. 00]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Yavuz

Prof. Dr. Ahmet Kartal:

İslâmî Türk Edebiyatına Tesiri Bakımından

Mevlana Celaleddin-i Rûmî

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı:

İslâmî Türk Edebiyatına Tesiri Bakımından

Yunus Emre

Prof. Dr. Hasan Aksoy:

İslâmî Türk Edebiyatına Tesiri Bakımından

Süleyman Çelebi

Doç. Dr. Mehmet Gümüşkılıç:

Anadolu’da Gelişen İslâmî Türk Edebiyatının

Kaynakları

 

3 – Az Tanınan Bazı Türler Oturumu [15.30 – 16. 30]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Prof. Dr. Abdülhakim Yüce:

İslâmî Türk Edebiyatında Şatahat

Doç. Dr. Âlim Yıldız:

İslâmî Türk Edebiyatında Kur’ân Falları

Doç. Dr. Nuran Yılmaz:

Münâcât ve Tövbe-i Nasûh Geleneği Çerçevesinde

Tövbenâme-i Veysî

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Gökben:

İslâmî Türk Edebiyatında Tac ve Tacnâmeler

 

4 – Arap ve Fars Edebiyatı Tesirleri Oturumu

[17.00 – 18.00]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Bilgin

Prof. Dr. Mehmet Akkuş:

Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın

Müşterekleri

Prof. Dr. Cihan Okuyucu:

İslâmî Türk Edebiyatında Kader ve İrade: Mevlâna Örneği

Doç. Dr. Şadi Aydın:

İslâmî Türk Edebiyatına Katkısı Bakımından

İran Sahası

Prof. Dr. Emine Yeniterzi:

Ahlâki Mesnevilerde Yer Alan Hikâyelerin Kaynaklarına

Dair Bir Tasnif Denemesi

 

Mûsikî Ziyâfeti [19.30 – 20.30]

 

30 Nisan 2011, Cumartesi

5 – Yeni Türk Şiiri Oturumu [10.00 – 11. 00]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akkuş

Prof. Dr. İsmail Çetişli:

Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Hazreti Peygamber ve Gül

Prof. Dr. Nurullah Çetin:

Yeni Türk Şiirinde Hz. Muhammet Algısı

Dr. Tahsin Yıldırım:

Şiirimizde Peygamber Efendimizin İsim ve Remizleri

Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk:

İslâm Şairi Mehmet Âkif

 

6 – Kardeş Edebiyatlar Oturumu [11.30 – 12. 30]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Azmi Bilgin

Prof. Dr. Ömer Okumuş:

Nizâmî-i Gencevî’nin Hamsesinde Tevhitler

Doç. Dr. Necdet Tosun:

Çağatayca Yazılmış Menâkıpnâmeler

Yrd. Doç. Dr. Damira İbragim:

Klasik Kazak Şairi Abay Kunanbayev

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Atik:

Mevlid Literatürüne Bir Katkı Olarak Diyarbakır

ve Şanlıurfa Yöresi Mevlitleri

 

7 – Metin ve Muhteva Oturumu [14.00 – 15. 00]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cihan Okuyucu

Doç. Dr. Ali Çavuşoğlu:

İslâmî Türk Edebiyatı Metinlerinin Düşünce Boyutu

Dr. Ayşe Farsakoğlu Eroğlu:

Hace Muhammet Lütfi’nin Şiirlerinde Aşk

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güneş:

İslâmî Türk Edebiyatında Sosyal Hayat ve Bazı

Türlere Etkisi

 

8 – Değerlendirme Oturumu [15.30 – 16. 30]

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Ali Yılmaz

Konuşmacılar :

Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Prof. Dr. Kemal Yavuz

Prof. Dr. Bilal Kemikli

Prof. Dr. Hasan Aksoy

 

KAPANIŞ KONUŞMASI [16.45 – 17.15]

Prof. Dr. Mustafa Uzun
Hasan Ahmet Gökçe

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat