Yazı Etiketleri ‘Sultan Mehmed’

Aşiretten İmparatorluğa Osmanlı Tarihi

Osmanlı tarih yazıcılığının en iyi örneklerinden biri…Prof. Dr. Necdet Öztürk’ün sadeleştirdiği, Cihânnümâ olarak bilinen bu eser, Mevlana Mehmed Neşrî tarafından yazılmış ve İkinci Bayezid’a sunulmuştur.Sultan İkinci Bayezid devri (1481-1512) tarihçilerinden Neşrî, eserinin başında, kısa bir girişten sonra, Oğuzlar, Türkiye Selçukluları... (Devamını okuyun)

Etiketler:                             

Tanzifat-ı İstanbul

Geçtiğimiz mayıs ayında tarihî arşivimize bir kitap daha eklendi: ‘Tanzifat-ı İstanbul’. Araştırmacı yazar Mehmet Mazak ve Fatih Güldal’ın hazırladığı kitap, Osmanlı’dan günümüze Türklerin tüm dünyaya örnek olan temizlik kültürünü anlatıyor.Fatih Sultan Mehmet’in, İstanbul’u fethettikten sonra ilk işi, harap olan bu... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

Selçuk Sultan Câmii

Selçuk Sultan Câmii   Aksaray’dan Millet Caddesi’ni takip ederek Haseki’ye doğru giderken sağ tarafta kare plânlı, tek kubbeli bir câmi görürüz. Bu câmi-i şerîf, “Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz / Biz neşâtın da gamın da rûzigârın görmüşüz” beytini... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                                 

Ayasofya 76 Yıldır Ezan-Kur’andan Mahrum

1 Şubat 1935 tarihinde müzeye çevrilerek emanetine ihanet edilen Ayasofya’nın II. Bayezid devrine ait 1489-1490 yılı muhasebe kayıtlarına göre Ayasofya Camii Vakfı müsakkafâtı, şehrin imar ve iskanında önemli rol oynayan çok miktardaki binalardan müteşekkildi.Osmanlı’nın fethin sembolü olan Ayasofya’ya verdiği önem... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

Akşemseddin hazretleri

İstanbul’un manevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî Akşemseddin hazretleri, Fâtih Sultan Mehmed Hân hazretlerinin hocasıdır. 1390’da Şam’da doğup, 1460’da Göynük’te vefât etti. Her yıl mayıs ayının son pazar günü, Göynük’te anma günü yapılmaktadır. Hacı Bayram-ı Velî hazretlerinin talebelerinden... (Devamını okuyun)

Etiketler: