Yazı Etiketleri ‘Sosyalist’

San’atkârın İmtiyazı

«Bernard Shaw», bundan yarım asır evvel yazdığı sosyalist temayüllü bir eresinde, kahramanını şöyle konuşturur: − Dehânın kat’i ve riyazî istibdadına taraftar dünyada tek insan varsa o da sanatkârdır. Elleri âdi ellerden daha iyi iş yapan bir ressam, midesinin de âdi... (Devamını okuyun)

Etiketler: