Yazı Etiketleri ‘Ku’

Ramazan’da okuyacak mıyız?

Ramazan ayı, oruç ayı olması ile birlikte, asıl Kur’an ayıdır. Çünkü, Kur’an Ramazan ayında indirildi. Bu ayda en çok okunan kitap şüphesiz ki Kur’anı Kerim’dir.   On binlerce, yüz binlerce mukabeleler okunur, hatimler indirilir. Bu okumaların çoğu sadece sevap kazanmak... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                             

Tasavvuf

Kıymetli Dostlar!İnsan nesli korunmaya değer en kıymetli varlıktır. Aynı zamanda korunması olmazsa, en hızlı bir şekilde bozula bilecek bir varlıkta yine insandır. İnsanın en çok tasavvuf terbiyesine ihtiyaç duyması da bu yüzdendir. Asıl tasavvuf terbiyesi aileden başlar. Çünkü Efendimiz-sallallahu aleyhi... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                     

Dört kapı kırk eşik

İslâm Toplumlarında Sûfi Gelenekler ve Derviş Tipleri   Süleyman Uludağ Editör: İsmail Kara   Ta­sav­vuf İs­lâm ta­ri­hi­nin bü­tün dö­nem­le­rin­de müs­lü­man top­lum­la­rın en yay­gın ve et­kin te­ma­yül­le­rin­den, an­la­ma ve ya­şa­ma bi­çim­le­rin­den bi­ri­dir. As­lın­da her di­nin hat­ta her ide­olo­ji­nin bir mis­tik ta­ra­fı... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

Mağfiret Vesilesi Şefaat

Rabbimiz kullarını çeşitli vesilelerle affetmek ister ve bundan da hoşlanır. Bu sebeple bazı kullarına, ahirette şefaat etme izni verecektir. Böylece hem affetmek istediği kulları için bir bahane yaratmış, hem de sevdiği kullarının değerine dikkat çekmiş olacaktır.   Şefaat, ahirette peygamberlerin... (Devamını okuyun)

Etiketler: