Yazı Etiketleri ‘Hakikat’

Hakikatin Dengesi

Güneşin, bir olmakla birlikte birçok rengi ve her renginin de farklı tonları olduğu gibi, Hakikat birdir ama çok renkli ve çok boyutludur. O yüzden, hakikatten haberdar olması yetmez insanın; bu kez, hakikat renkleri ve tonları arasında kıvam ve denge noktasını... (Devamını okuyun)

Etiketler:                             

Sinemanın Hakikati

Sanatı, edebiyatı ve özelde sinemayı tefekkürün en önemli araçları olarak gören Enver Gülşen, Sinemanın Hakikati adını taşıyan kitabındaki metinlerde, birbiriyle bağlantısız gözüken birçok alanın içsel bağlarını düşünmeye çalışıyor. İslâm medeniyeti ve tasavvuf, Doğu hikmet gelenekleri, Batı düşüncesi ve bütün bu... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

İslam Medeniyetinin Dinamikleri

İngiliz kökenli yazar Muhammad Marmaduke Pickthall, bu özgün ve dikkat çekici çalışmasında, içten ve “içeriden” bir karşılaştırmalı medeniyetler tarihi okuması yapıyor: Batılıların İslâm hakkındaki önyargılarını da ortadan kaldırmak amacıyla yazılan bu kitapta, Pickthall, önce Batı uygarlığının yaşadığı ve küresel hâkimiyet... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                 

Bir Işık Görüyorum

    “Allah’ın lutfu ile anladım ki sevgilim İslamiyet’tir. 1950’den beri yazdığım her yazı, her kitap sevgilime yazdığım bir mektuptur; bu hâl hala devam ediyor. Kendi kendime soruyorum: “İman hakikatlerine nasıl hizmet edebilirim? Acaba yılların ve kütüphanemin bendeki birikimini Müslümanlara... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

“Tabiî Kardeşlik”in İnkârına ve İntihar/ın/a İsyan

…farklı dinlere, dillere, kültürlere, etnisitelere, dünyalara mensup toplulukları bin yıl -dile kolay, bin yıl!- birlikte yaşatabilmiş, birlikte varedebilmiş, birbirleriyle hemdost kılmış, hemdert etmiş, hemhâl eylemiş;”biri” hüzünlendiğinde diğeri de hüzünlenmiş, sevindiğinde diğeri de sevinmiş, ağladığında diğeri de ağlamış, güldüğünde diğeri de... (Devamını okuyun)

Etiketler:                     

hakikat bilgisi:Keşfu’l-Mahcûb

  Hucvirî Ali b. Osman Cüllâbî Hazırlayan: Süleyman Uludağ Farsça telif edilmiş tasavvuf kitapları arasında hususi bir yeri olan Keşfu’l-Mahcûb, muhteva ve üslup itibariyle de istisnai bir tasavvuf klasiği metnidir. Özellikle tasavvufî kavramları ve makamları temel bir itikadî kavram veya... (Devamını okuyun)

Etiketler:                         

Kelam ilmi ve islam akaidi

Şerhu’l-akâid   Taftazânî Hazırlayan: Süleyman Uludağ   Osmanlı medreselerinin temel akâid-kelâm kitaplarından biri olan Şerhu’l Akaid itikadî meseleleri ve haber-bilgi-hakikat problemini kelâmî açıdan ele almaktadır. Kitap, akâid-kelâm tarihçesini, müellifin hayatını, eserin tahlilini konu alan bir “Giriş”ten başka geniş dipnotları ve... (Devamını okuyun)

Etiketler: