Yazı Etiketleri ‘Farz’

Bizi Kurtaracak Olan…

Özellikle son dönemde, İslam coğrafyasından yeni bir katliam haberi gelmeyen bir gün yok neredeyse. İslam âleminde halkı sorunsuz yaşayan ülke sayısı pek az. Deccaliyetin yaktığı ateş, sürekli yayılıyor. Zulüm, acılar, kan ve gözyaşı durmuyor; artarak devam ediyor. Nasıl duracağı üzerine... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

Ailede Mutluluğun Şifresi

Yuvadaki mutluluğun şifresi; rıza, vefa, sevgi ve sabırdır, diyor bir âlim.Önce şunu bilelim: Evlenen iki kişi birbirinin nasibidir. Bu nasip, Allah’ın ilminde kesinleşmiş bir takdirdir. Bu nasibe razı olmak imanın gereğidir.Ona helâlinden ulaşmak farz olduğu gibi, ulaşınca hakkını korumak da... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                                         

Dünyaya ve Hâdiselere İslam Gözlüğüyle Bakmak

Dünyaya, insanlığa, ülkeye, halka, siyasete, gidişata, sosyal, iktisadî, ticarî ve kültürel gelişmelere İslam dininin ölçülerine göre bakabilmek, daha basit ve kolay bir ifade ile Müslümanca bakabilmek, işte asıl mesele budur.Biz Müslümanlar olup bitenlere, manzaraya bu gözle bakabiliyor muyuz?Gözlerimizde Müslüman gözlükleri... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                 

Allah Bizi Özgür Kullarından Eylesin

Rahmet ayı, bereket ayı, sevap borsasının kurulduğu, bir günlük oruca karşlık rakamla ifade edilemeyecek sevapların kazanıldığı ay.Gündüzünde aralıksız 16 buçuk saat farz ibadeti içinde yüzdüğümüz, gecesinde nafile ibadet olan Teravih ve Teheccüd namazıyla Allah’a biraz daha yaklaştığımız sabır ayı.”Evveli rahmet... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                         

Oruçla İlgili Doğru ve Yanlışlar

Diyanet İşleri Başkanlığınca oruçla ilgili hazırlanan kitapçıkta, orucun önemine dikkat çekildi. Oruçla ilgili akla gelebilecek bir çok sorunun cevabına yer verilen kitapçıkta, oruç ibadetinin kanaatkarlığı güçlendirdiğine işaret ediliyor.Orucun, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı olmayı öğreten bir öğretmen olduğu vurgulanan... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                 

Allah’a Kulluktan Utanınca

  Dinî duyarlılıkların zayıfladığı toplumumuzda, Allah’ın bizlere farz kıldığı ve mutlaka yerine getirmemiz gerektiğini bildiğimiz ibadetlerimizi eda etmekten çekinir olduk. Bazı haramlardan kaçınmakta da ürkek olduk. Tuhaf tedirginliklerimiz var: Acaba etrafımızdaki insanlar bize nasıl bakar? Bizimle alay ederler mi? Bize... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                     

Verdiklerimiz Allah İçin Olsun

“Mü’minler o kimselerdir ki: Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir… Kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğu zaman o ayetler O kişilerin imanlarını artırır… Onlar Rabb’lerine tevekkül ederler.. Namazlarını kılarlar… Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için yoksullara infak ederler (verirler)… İşte gerçek mü’minler onlardır.” (Enfal... (Devamını okuyun)

Etiketler: