Yazı Etiketleri ‘Esere’

asr-ı siyasette siyasi konuşmalar

  Hazırlayan: Vecdi Akyüz Kitapta, Hz. Peygamberin ve hulefa-i râşidîn’in her biri tarihi değere sahip siyasî içerikli konuşmalarından oluşturulmuş bir derlemedir. Bu konuşmalar, belirli konularla ilgilidir ve seçmece yapılarak derlenmiştir. Esere Asr-ı Saadette Siyasî Konuşmalar adını vermemizin sebebi, İslam tarihinin... (Devamını okuyun)

Etiketler:                             

Kelam ilmi ve islam akaidi

Şerhu’l-akâid   Taftazânî Hazırlayan: Süleyman Uludağ   Osmanlı medreselerinin temel akâid-kelâm kitaplarından biri olan Şerhu’l Akaid itikadî meseleleri ve haber-bilgi-hakikat problemini kelâmî açıdan ele almaktadır. Kitap, akâid-kelâm tarihçesini, müellifin hayatını, eserin tahlilini konu alan bir “Giriş”ten başka geniş dipnotları ve... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                     

Hattat Hüseyin Kutlu:“İslam, İtikat ve İbadetin Yanı Sıra Muazzam bir Medeniyettir”

  “İslam dini bir medeniyettir. Sadece ibadet ve itikattan ibaret değildir. Bu medeniyet bahsi çok önemlidir. Bugün bana göre İslam âleminin ana meselesi İslam dinini bir medeniyet olarak algılayamamaktır.” Konya’da 15 Ekim 1949 yılında dünyaya gelen Hüseyin Kutlu, sıra dışı... (Devamını okuyun)

Etiketler: