Yazı Etiketleri ‘Da Son’

Aşk Mesleği

Rabia Christine Brodbeck’in son kitabı ‘Velayet Aşk Mesleği’, gündelik yaşayışa kapılarak ve olduğundan çok daha önemsiz görerek oyalandığımız kimi zihinsel cereyanların etkisiyle öteleyip yabancılaştığımız asli vatanımızla, gönül ülkemizle, maneviyatımızla sıkı bağlar kuran güzel ve aydınlatıcı bir kitap… Sadece Brodbeck’in kendi... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                     

Kelam-ı Aziz

    1645 senesinde Kastamonu’da doğup İstanbul’da tahsil gören ve yine burada Halvetî/Şa’bânî azizlerinden Karabaş-ı Velî’nin rehberliğinde tasavvuf tahsil ederek Aydınoğlu Dergâhı’nda postnişîn olan Hasan Ünsî, vefat ettiği 1723 senesine kadar bu tekkede yaşamış ve irşâd ile uğraşmıştır. Sohbetleri talebesi... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                     

En Değerli Servetimiz Aklımız ve İmanımızdır

  Doğduğumuz gün ilk aldığımız nefes bize hayat sağlarken aynı zamanda ömrümüzden bir nefes de tüketmektedir.Onun içindir ki Hint kültüründen bize geçen Beydaba masallarında geceyle gündüz, insanın hayat ağacını kemiren iki fareye benzetilmiştir.Alıp verdiğimiz nefesler de bize hayat verirken hayatımızı... (Devamını okuyun)

Etiketler: