Yazı Etiketleri ‘Abbas’

İSTANBULLU SAHÂBELER

Dr. Necdet Yılmaz, Dr. Coşkun Yılmaz   “Onlar, asırlardır İstanbulludur. İstanbul’u İslâmlaştırmanın ilk adımlarını atmışlardır. Onları anlamadan, geliş sebeplerini tefekkür etmeden, fethin anlaşılması kolay değildir.” (Önsöz’den)   İstanbul’un mâneviyat yıldızları olan ashâb-ı kirâm efendilerimiz hakkında bugüne dek yapılmış en kapsamlı... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                         

Selçuk Sultan Câmii

Selçuk Sultan Câmii   Aksaray’dan Millet Caddesi’ni takip ederek Haseki’ye doğru giderken sağ tarafta kare plânlı, tek kubbeli bir câmi görürüz. Bu câmi-i şerîf, “Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz / Biz neşâtın da gamın da rûzigârın görmüşüz” beytini... (Devamını okuyun)

Etiketler: