Menkibeler

Toplam 3 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.123

Bu suya pislik karıştırma

Şibli hazretleri bir gün Hicaza gitmek için yola çıkar, yolu Bağdat’tan geçer. O zamanın halifesi Harun Reşid, Şibli hazretlerinin Bağdat’a geldiğini duyar. “Biz mi ziyaretine gelelim yoksa o mu bizim sarayımıza şeref verir?” diye haber gönderir. Şibli hazretleri biz halifenin... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                             

Hz. Peygamber’e Göre Cennet Bahçelerinden Gül Devşirmek…

Resulü Emin Efendimiz bir gün yanında bulunanlara:   – Cennet bahçelerine uğradığınızda orada güller devşirin, buyurur.   Ashab-ı Kiramdan Ebu Hüreyre:   – Ey Allah’ın Resulü, cennet bahçeleri ne demektir, diye sorar.   – Mescidlerdir, cevabını alır.   – Peki,... (Devamını okuyun)

Etiketler:             

İmam Hâdimî’nin Bal Şerbeti ve Cigara Fetvası…

Derler ki İmam Hâdimî, şiddetle sigara aleyhinde imiş. Mısır âlimlerinin de sigara içme konusuna sıcak baktıkları, mubahtır dedikleri haberleri geliyormuş.Hâdimî merhum hacca gitme kararı alınca, dönüşte Mısır’a uğraması ve bu konuyu Mısır uleması ile tartışması kararlaştırılmış. Gerçekten de dönüş Mısır... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

Abdestsiz emzirilen süt

Muhammediye kitabının yazarı Yazıcıoğlu Muhammed Efendi, Edirne ve Gelibolu civarında yaşamıştır. Bu muhterem zatın bir de Ahmed-i Bîcan olarak bilinen kardeşi vardır. Ahmed-i Bîcan hazretleri, aynı zamanda Envar-ül Aşıkın kitabını Farsça’dan tercüme eden zattır. İki kardeşten biri olan Ahmed-i Bîcan,... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                         

Hâl Dili 2

Ne Zaman Uyanacaksın? Hanım velilerden Rabia Adeviyye k.s. hazretlerinin hizmetinde bulunan bir kadın anlatıyor: – Rabia Adeviyye bütün geceyi namaz kılarak, ibadet ederek geçirirdi. Sabah namazı vakti girdiğinde, ortalık biraz açılıp ağarıncaya kadar namaz kıldığı yerde birazcık uyur, dinlenirdi. Sonra... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                     

Hâl Dili

Dinin Özeti Son asırda yaşamış Nakşibendî büyüklerinden Osman Bedreddîn Erzurumî k.s. şöyle buyurur: İslâmiyet üç şeyden ibarettir. İman, islâm ve ihsan. İman kalp ile tasdiktir. İslâm azaların ibadet etmesidir. İhsan mâsivadan, Allah Tealâ’nın dışındaki her şeyden yüz çevirerek O’nunla beraber... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

Bâyezid-i Bestami (k.s) Hz.lerinin Rahiplerle Münazarası..

  Bâyezid-i Bestami (k.s.) Hazretleri, bir hac dönüşünde hazırlık yaparak Anadoluya doğru yola çıktı. Günlerce gittikten sonra bir Rahip ile karşılaştı. Rahip, Bâyezid-i Bestami Hazretlerinin elini tutup evine misafir götürdü. Evinde ona bir oda verdi. Bâyezid-i Bestami Hz. kendisine ayrılan... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

Huzeyfe ve Babası

  YEMENLİ MÜ’MİNLER Huzeyfe el-Yeman ile babası Huseyl Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretini duyup Medine’ye gelmek üzere yola koyulduklarında, gün, Bedir savaşı öncesiydi. Medine yolundaki Huzeyfe ve babası, Bedir kuyusu yakınlarına geldiklerinde, Hz. Peygamber ve ashabıyla savaşmak üzere kamp kurmuş Kureyş... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                 

İki Efendi

ZENGİN BİR ADAMIN bir kâhyası vardı. Günlerden bir gün, birtakım kişiler efendisine gelip: “Senin malını israf ediyor” diye kâhyayı şikayet ettiler. Adam, bunun üzerine kâhyayı çağırıp sordu: “Hakkında bu işittiklerim nedir? Kâhyalığının hesabını ver; çünkü artık seni kâhyalıktan azlediyorum.” Efendisinden... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                             

Mazlumun Duâsı

Mazlûmun bedduâsından sakınmalıdır. Zulüm ateşi ile karşı karşıya gelen kimsenin içi yanar, bedduâ yapmak zorunda kalır. Duâsı kabûl mahallinde olur. Ebüdderdâ hazretleri buyurdu ki: Mazlûmun bedduâsından,âhından ve yetîmin gözyaşlarından sakının. Çünkü insanlar rahat uykuda iken onlar dert, sıkıntı, üzüntü içindeler.Bir... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                     
Toplam 3 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.123