Siz ve Sizin Amiriniz / Yardımcınız da Bu Kadar Vefâlı mı, ne Dersiniz?

Her karışı ecdâd yâdigârı Şehr’İstanbul’da, Beyazıd’dan Sultanahmed’e doğru Dîvanyolu’ndan yürüyen en gâfil gözleri bile bir mıknatıs gibi bir mânevî manyetik câzibe alanı kendisine çeker:Ulu Hâkan Sultan II. Abdülhamîd Hân’ın muhteşem türbesi, hârikulâde ihtişâmıyla mü’minlere “fâtihasız geçip gidecek kadar gâfil olamayacaklarını” ihtâr eder âdetâ…

 

Fâtihânızı hediye edip, gözlerinizi ayırıp yolunuza devam etmek isterken, bir başka câzibe alanı üzerine çeker bakışlarınızı… Türbeye bitişik hazîrenin ilk penceresinden dünyada eşi bulunmayan hârikâ bir mezartaşı arz-ı endâm eder: Müşîr Ahmed Eyüb Paşa (1833-1893) (Osmanlıca: احمد ايوب پاشا)

1833 yılında İstanbul’da doğdu. 1873 yılında Yemen Valisi oldu. Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, halk arasındaki adıyla 93 Harbi’nde Tuna Cephesindeki üç ordudan biri olan Doğu Ordusunun komutanıydı.Bu savaştan sonra Yanya, Manastır ve Kosova Valilikleri yaptı. Sultan II. Abdülhamid Hân’ın yâveri iken ebedî âleme göç etti.

Mezartaşında şu ifâde yeralmaktadır:

 

Hüve’l Hayyü’l Bâkî

Efâhîm-i müşîrân-ı Askeriyyeden olub

tedbîr ve fazîlet ve besâlet ve şecâat

bulunduğu muharebâtın kâffesinde

gâlibiyyet ile temeyyüz olmuş iken

pençe-i ecele teslim-i gerden-i itâat eylemiş olan

kumandân-ı meşhûr Ahmed Eyüb Paşa’nın

ruhiy’çün el-Fâtihâ

sene 1310

 

Ulu Hâkan Cennetmekân Sultan II. Abdülhamîd Hân’ın yâverine ebedî bir vefâ âbidesi olarak bizzat ilgilenip yaptırdığı kabri ve üzerindeki yekpâre mermerden hârikulâde mezartaşı ile hakânının türbe duvarına bitişik bulunarak Ulu Hâkan’ına sanki hâlen yâverlik eder vefâlı Müşîr Ahmed Eyüp Paşa… Bu âhirete kadar ebediyyen sürecek karşılıklı vefâ, sizde ve sizin âmiriniz/yardımcınız da da var mı, ne dersiniz?”“Kabirleri nûr, mekânları Cennet-i Âlâ olsun!”

 

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat