İyi Müslümanların Hususiyetleri

BİR Müslümanın iyi Müslüman mı, kötü Müslüman mı olduğu nasıl anlaşılır? Önce şu hususu belirteyim:Her mü’min Müslümandır ama zâhirde Müslüman görünenlerin bazısı, iman kalplerine inmemişse mü’min değildir.

 

İyi Müslüman ile kötü Müslümanın özelliklerini beyan edeyim:

 

1. İyi Müslümanın itikadı sahih/doğru itikattır. İnançlarında bozukluk, bid’at yoktur. Kötü Müslümanın itikadında bid’atlar, sapmalar, bozukluklar vardır.

 

2. İyi Müslüman beş vakit namazı dosdoğru, tâdil-i erkân ile kılar. Kötü Müslüman ya hiç kılmaz, yahut doğru dürüst kılmaz.

 

3. İyi Müslüman Sünnet ve cemaat ehlidir. Kötü Müslüman Sünnet ve cemaat dairesinden az veya çok çıkmış ve uzaklaşmıştır.

 

4. İyi Müslüman zekatını Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde verir. Kötü Müslüman ya hiç zekat vermez, yahut gerekenden az verir veya Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde vermez, binaenaleyh vermemiş gibi olur.

 

5. İyi Müslüman, “bizden olan ülülemre” itaat eder. İcazetli ulema, fukaha ve mürşidler “bizden olan ülülemrdir.” Kötü Müslüman ülülemre itaat etmez, kendi kafasına göre, kendi re’y ve hevası ile hareket edip şeytanın tuzaklarına düşer.

 

6. İyi Müslümanın ahlakı düzgündür. O, Kur’anın, Resulullah’ın (Salat ve selam olsun ona), Selef-i Sâlihînin, Sâdat-ı Kiramın, evliyaullahın ahlakını benimser ve uygular. Kötü Müslümanın ahlakı bozuktur.

 

7. İyi Müslüman asla haram yemez, rüşvet almaz, ribaya bulaşmaz, haram komisyon almaz, haram spekülasyonlardan uzak durur; onun serveti temizdir, malvarlığı şeffaftır. Kötü Müslüman kara ve kirli para kazanır, necis servete sahip olur, bol bol haram yer, faize bulaşır, acayip haram komisyonlar alır. Onun serveti bulanık, bulaşık, kirli ve gayr-i şeffaftır.

 

8. İyi Müslüman emanete riayet ve dikkat eder, ehil değilse hiçbir emaneti kabul ve deruhde etmez. Kötü Müslüman emanetlere hıyanet eder.

 

9. İyi Müslüman yalan söylemez. Kötü Müslüman az veya çok yalan söyler.

 

10. İyi Müslüman verdiği sözü tutar. Kötü Müslüman vaadlerini yerine getirmez.

 

11. İyi Müslüman gıybet etmez. Kötü Müslümanın işi gücü gıybettir.

 

12. İyi Müslüman tecessüs etmez, yani başkalarının ayıp, günah ve kusurlarını araştırmaz. Onlara karşı karanlık gece gibi olur. Kötü Müslüman kendi ayıp ve günahlarını görmez, başkalarınınkilerle uğraşır, tecessüs eder. Böylece “Din kardeşini ondaki bir ayıp ile ayıplayan kimsenin canını, Allahü Teala, aynı ayıbı kendisine vermeden almaz” hadîsindeki tehdide duçar olur.

 

13. İyi Müslüman öğrenilmesi kadın erkek her Müslümana farz olan ilmihalini iyice, doğru ve sağlam şekilde öğrenir. Kötü Müslüman ilmihalini öğrenmez, boş ve fanî dünya dedikoduları ve mâlâyâni işlerle, fuzuli laflarla meşgul olur. Hiçbir faydası olmayan ıvır zıvır bilgiler edinir ama “Allah’ın 14 sıfatını say” denilince apışıp kalır.

 

14. İyi Müslüman zengin de olsa lükse, israfa, aşırı tüketime, aşırı konfora, gurur ve kibir veren müzeyyen meskenlere, pahalı ve ihtişamlı otomobillere, mobilyalara, giysilere, yemeklere yönelmez. Mütevazı, kanaatli, orta halli yaşar. Kötü Müslüman, icabında borca batar yine lüks yaşar, lüks ve israf sergiler, böylece gurur ve kibre düşer, şeytanın maskarası olur ve belasını bulur.

 

15. İyi Müslüman, dünya vazifelerini, hizmetlerini yerine getirmek, dünya imtihanında başarılı olmak için çalışıp çırpınır ama o âhirete dönüktür. Kötü Müslüman lisan ile âhiret der ama dünyaya dönüktür, ehl-i dünyadır.

 

16. İyi Müslüman ezelde Allahü Teala ile yapmış olduğu ahd ü misaka dünya hayatında sâdık kalır ve gereklerini yerine getirir. Kötü Müslümanın, bu ahd ü misaktan haberi yoktur. Lafla bilse bile gereğini yerine getirmez.

 

17. İyi Müslüman Resulullah Efendimize, nuranî bir silsile ile biatlidir. Kötü Müslümanın boynunda biat bağı yoktur.

 

18. İyi Müslüman Kur’anın emir ve yasaklarına uyar, onu imam, düstur ve anayasa olarak kabul eder. Kötü Müslüman lafla Kur’an der ama ona uymaz.

 

19. İyi Müslüman, ebedî kalacağı öteki dünya için azık toplar. Kötü Müslüman toplamaz.

 

20. İyi Müslüman, Ümmet-i Muhammed’in bir ferdi, bir üyesi olduğunun bilincindedir. Kötü Müslümanda Ümmet şuuru yoktur. O parça, cemaat, tarikat, grup asabiyeti bataklıklarına saplanmıştır.

 

21. İyi Müslüman havf ile reca beynindedir (arasındadır). Hem ümid eder, hem çok korkar. Kötü Müslüman ucb ehlidir, gaflet içindedir, Cennet’i garantilediğini sanır.

 

22. İyi Müslüman nefs-i emmâre derekesinden yukarıya çıkmıştır. Kötü Müslüman nefs-i emmâre bataklıklarına gark olmuştur.

 

23. İyi Müslüman, ihtilaflı konularda Sevad-ı Âzam dairesi içindedir. O İslam’ın ana yolunda, cadde-i kübrasında yürür. Kötü Müslüman Sevad-ı ÂIzam dairesinden çıkmış, çıkmaz sokaklara, dar patikalara sapmış ve yolunu kaybetmiştir.

 

24. İyi Müslüman din kardeşlerine karşı halimdir. Kötü Müslüman galizdir.

 

25. İyi Müslüman sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmaz. Kötü Müslüman gösteriş için hayır yapar ve bunu davul, zurna, kös çalarak ilan eder.

 

26. İyi Müslüman ihlaslıdır. Kötü Müslümanda nifak alametleri vardır.

 

27. İyi Müslüman kendini beğenmez. Kötü Müslüman kendini dev aynasında görür, çok beğenir.

 

28. İyi Müslüman hüsn-i hâtime (imanla ölmek saadeti) konusunda çok endişelidir. Kötü Müslüman kendini Cennetlik sanır, onda böyle bir korku yoktur.

 

29. İyi Müslüman, Cuma ezanı okununca ticareti, dünya işini bırakır, Allahı zikretmeye gider. Kötü Müslüman, kendisi camiye gitse bile ticaretini, dükkanını kapatmaz, dünya işini durdurmaz.

 

30. İyi Müslüman zalimleri övmez, yalakalık ve yağcılık yapmaz. Kötü Müslüman yağcıdır, yalakadır, meddahtır, dalkavuktur, kemik kapmak için her zilleti ve rezilliği irtikâb eder.

 

31. İyi Müslüman, Müslümanların büyüklerine saygılıdır, küçüklerine merhametli ve şefkatlidir. Kötü Müslüman büyüklere saygısızlık eder, küçüklere merhametsizlik.

 

32. İyi Müslüman nefsini aklamaz, temize çıkarmaz, aksine suçlar ve özeleştiri yapar. Kötü Müslüman nefsine toz kondurmaz, doğru ve hayırlı da olsa hiçbir tenkit ve uyarıyı kabul etmez, yalan da olsa övgülere bayılır, medh edilmeye doymaz.

 

33. İyi Müslüman parayı, serveti, malı, altını gümüşü, doları euroyu sevmez, bunlara tapmaz, bunlar için her haltı yemez. Kötü Müslüman mala, mülke, altına gümüşe, dolara euroya, zenginliğe çılgınca düşkündür, bunları taparcasına sever. Bunlar için her haltı yer, her haramı irtikâb eder.

 

(Bu yazıyı kaleme alan bendeniz iyi ve faziletli bir Müslüman mıyım? Öyle bir iddiam yoktur. Kendime iyi Müslüman demekten hayâ ederim. Okur yazar bir kimse olarak muteber ve güvenilir din kitaplarında yazılan bazı bilgileri özetledim. Cenab-ı Hak’tan hüsn-i hâtime dilerim. Lütfen siz de dua buyurunuz. İyilerin duaları cümlemizin üzerine sâyeban olsun. Âmin…)

 

Mehmet Şevket Eygi

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat