Kendi Gerçeğine Seyir

Kendi gerçeğine yol bulmaya çalışanların ve bütün insanlığın istifadesine ve kemaline sunulmuş olan bu eser, tamamen tasavvufî sohbet ve muhabbetlerden, telkin ve tavsiyelerden oluşmaktadır.Bu eserde kemalatın neşv-ü nemasından ziyade, kemalata ulaşmanın kolaylığı ve metotları anlatılmıştır. Her okuyucumuz -hangi konum ve durumda olursa olsun- bu muhabbetlere muhatap olmakla kendini daha net bir şekilde tahkik ve tetkik edebilecektir.Talip, bu eserle kendi gerçeğine olan seyrinde önceleyecekleri ve erteleyecekleri noktasında Rahman’a olan kulluğunu daha net bir şekilde tahlil edebilecek. Düşünmeyi, akletmeyi, tefekkür etmeyi, kendi gerçeğimize ve Rabbimize ulaşmayı, kendimizi ve rabbimizi tanımayı kolaylaştırmak için bu eser bize yol haritası olacaktır. Bu eserle nereden geldiğimizi, manen hangi durakta olduğumuzu ve nereye ne şekilde gideceğimizi daha net şuhud edebilecek, rabbimize daha yakın olma şansına kavuşacağız. İnsan ve İslam olmanın asliyetinde hakkı tanımak, hakka muhatap olmak ve hakka dost olmak vardır. İşte bu eser talibin kendi gerçeğine ulaşabilmesi için öncelikle kendisi ile tanış olmasını ve rabbi ile dost olmasını, “Fail Allah”tır hükmünün talip üzerinden açığa çıkmasını tarif ediyor.

 

 

İlm-i ledün yani tasavvuf yolu; gönül yoludur, ezel ebed yoludur, zahir batın yoludur. Bu da hiçbir şekilde kitap ve kelam ile talim edilemez. Ancak aşk ile bilinir, aşk ile ehlinden talim edilebilir. Bu eser de bize ancak ledün ehline ve sitre-i müntea’ya kadar refakat edecek. Necatımıza, hidayetimize ve irfana ulaşmamıza yol haritası olacak. İslam’ın faslından ziyade aslı ile irşadımıza vesile olacaktır. Bu eser ehli gönül meclislerinde yapılan tasavvuf sohbetlerinden muhabbet akışına sadık kalınarak kitaba aktarılmıştır. Bu eserin farklı bir özelliği; okuyucuda birebir muhabbetlere muhatap olma tadını ve hissini uyandırmasıdır.

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat