Hacc, Ölüm Provasıdır

Muhterem Müslümanlar! İmkânı olanların Kâbe’yi haccetmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın hakkıdır. (Âl-i İmran S. A: 97) Gerekli şartları taşıdığı hâlde Allah’ın davetini yerine getirmeyenleri Peygamberimiz Efendimiz “… Bunlar ister Yahudi, ister Hıristiyan, ister Mecusi olarak ölsün” buyurmaktadır. Yani “o dine inanmış olarak değil de onlar gibi düşünerek ölmüş olur”, demektir. (Tirmizi) Peygamberimiz buyururlar ki: “Allah bir şeyi murad ederse sebeplerini de halkeder.” Kimin hacc’a gitmesi Hakk’ca matlup ise, niyetindeki ihlâsın mükâfatını Allah (c.c.) verir ve ona imkân bahşeder. Kulun vazifesi yolunda bulunmak ve ona göra ihlâs ile hazırlanmaktan ibarettir. “Hacc ve umre için Beytullah’a gidenler, Müslümanların Allah’a gönderilmiş temsilcileridirler. Dua ederlerse Allah kabul eder; mağfiret dilerlerse bağışlar.” (Nesai, İbni Mâce) buyuran Peygamberimiz olayın önemini bu derece net ifade ediyor. Bir başka hadiste şu haber verilir:

 

“Kim Allah için hacc’eder, bu esnada kötü işlerden ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa (kul hakları müstesna) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak) döner.” (Buhari-Müslim.) Hacc ibadeti, o yıllık olağan İslâm Ulusal Kongresi demektir. Bir yönüyle İslâm Ortak Pazarı, İslâm Savunma Paktı anlamına gelir. Bugünkü yapılan hacc’ın bu anlama geldiğini söylemiyorum. Gerçek anlamıyla yapılacak hacc’dan sözediyorum.Hacc, her şahısta önceden mevcut bulunan dini düşünce ve tasavvuru gözden geçirmeye vesile olmalı, sadece farizayı yerine getirmek için programlanmış olanlar bunu başaramazlar.Hacc, ölmeden ölme provası yapmaktır. Öldükten sonra tekrar günahları diriltmemek lazım. Burada yaşadıklarını oraya götüren ve onları tekrar yanına alıp geri getirenler görüntüde hacc yapmış oluyorlar. Böylelerine insan acımadan edemiyor.Hacc’a giden bir Müslüman bulunduğu bölgenin örnek insanı olmak durumundadır. Maalesef genelde böylesi güzellikleri göremiyoruz.Hacc’a gidenler oralarda kendilerine göre gördükleri noksanlardan buraya geldiklerinde bahseder dururlar. Bu gıybet olur ve üzerlerine kul hakkı almış olurlar.Hacc’ın ve umrenin anlamı, Rasûlullah ile ashabının hayatlarından izler kapmaktır. Çünkü sahabenin yaşayış tarzı bir Kur’ân tefsiridir. Zira sahabe, vahyin Peygamberimizden insana ulaşmasının ifadesidir. Rasûlullah canlı Kur’ân, sahabe de onun rengidir, tonudur. Peygamberimiz’in şahsında tecelli eden vahyin aydınlığını bize ulaştıran bir ışık hüzmesidir. Hacc ve umreye gidenler, sahabenin hayatından izler getirirlerse, kendilerini ve ülkelerini yeniden inşa edebilirler.Hacc’a gidenler Mekke’de Allah’ın Medine’de Rasûl-i Kibriya’nın misâfiridirler. Bu, bir kul için ne büyük bir lütuftur.

 

Hacılar Arafat’ta!Bizler de burada.Hacılarla birlikte şeytanımızı taşlayabilsek… İçimizdeki şeytanla da büyük cihad yapabilsek…Vakfeye durup Allah’a seslenebilsek ve her şeye yeniden başlayabilsek…Ahh bunu bir başarabilsek!..İşte hacc böyle îfa edilir.Yol sıra gidip, çay sıra gelenler; gidişleri ve gelişleri arasında hiçbir fark oluşturmayanlar sadece oraları görüp gelmiş olurlar. Bu ne büyük bir kayıptır. Böylelerine acıyoruz.. Hacca gidecek kardeşlerimizden de, hacc yapıp gelmelerini istiyoruz.

 

 

 

Mevlüt Özcan

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat