Vatan Sevgisi

Yeryüzünde yurtsuz, yuvasız bir varlık yoktur. İnsanın en mesut hayatı yurdunda geçer. Atalarımız: Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş” sözleriyle işte bunu anlatmak istemişlerdir.Vatan, bir milletin, üzerinde hür ve hâkim olarak yaşadığı yerdir. Vatan sevgisi herkeste doğuştan mevcuttur. Bizde vatan sevgisi imandan bir parça sayılacak kadar kutsaldır.Vatan sevgisi vatani vazifelerimizi yerine getirmeyi gerektirir. Bu vazifeler arasında vatan üzerinde dirlik ve düzenliğin sağlanması başta gelir. vatanın içinde ve dışında bir takım düşmanları olabliir.Her vatandaşın vatana karşı bedeni, mâli bir takım vazifeleri bulunduğunu unutmayalım. Vatanın müdafaa ve kalkınması için her vatandaş:

 

Vergilerini geciktirmeden verecek,

Millî menfaatler üzerinde titreyecek,

Vatandaşlık şuuruna erecektir.

Vatan sevgisi, yüreğimizi sımsıcak saran en temiz sevgilerdendir. Dinimizde bunun yeri ve önemi belirtilmiştir. Vatanımız bizim göz nurumuz, baş tacımızdır. Herkesin vatanı kendisi için aynı öneme hâizdir. Vatan edinilmiş bir toprağa düşman gözünün eğri bakmasıbile o vatanda yaşayan herkese savunma hakkı verir. Vatan için ölmek bir borç olur. Merhum Mehmet Akif Ersoy der ki:

 

“Sahipsiz olan vatanın batması haktır.

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”

Toprağı vatan yapan sır da, toprağı savunma hakkı veren temel de budur. Dinimiz vatanı için ölene şehidlik rütbesi vermiştir. Çünkü vatan; milletlerin, maddi ve manevi bütün unsurlarıyla, hürriyet ve istiklal havasını teneffüs ettikleri toprak parçasıdır. Vatan sevgisi, ferdin bütün menfaatlerini canını dahi onların uğrunda feda etmesini mümkün kılan ulvi bir duygudur.Vatan, bir anne kadar mukaddestir. Ona ihanet, en büyük suçlardandır. Ona hizmet en büyük şereflerdendir. Vatan için yaşamasını bilmeyen vatan için ölmesini de bilmez. Önce bu vatan için yaşamasını bilmeyi öğrenmek gerekir. Okullarımızın bu şuuru vatandaşlarımızın beynine yerleştirmesi görevidir.Vatanından, alışık olduğu su ve havasından, dost ve ahbablarından ayrı kalan kimsenin mizacı bozulur. Nitekim Davud aleyhisselâm’ın hikmetli bir sözü vardır:”Sağlıklı kalmak gizli bir hazinedir. Bir saatlik üzüntü-keder insanı bir senelik kocaltır. Dostlardan ayrı kalmak ise, vücudu hasta eder.””Vatan tarifini yaparken konuyu birkaç yönden mütalâa ediyoruz. Şu hususu da dikkate almak lazım: Vatan, insanın hâlen üzerinde yaşadığı, geçmişin acı-tatlı hâtıraları ile avunduğu, istikbale ümit ile baktığı mekandır. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi kolay değildir. Yüzlerce yıl yurt edinilen, uğruna şehidler verilerek kanla yoğrulan toprak parçası vatandır. Uğrunda kan verilen, medeniyet kurulan yerdir.

 

Vatan, bizim en kıymetli varlığımızdır. Vatan, bütün kutsal değerlerimizin toplandığı yerdir. Vatan bir toprak parçasından çok, tüm manevi değerlerin yaşandığı bir ortamdır.Vatan sevgisinin mukaddesliği, Müslüman-Türk milletince en mübarek seviyeye yükseltildiği tarihen dastik edilmiş bir gerçektir.Vatan sevgisi, insanları birbirini sevmeye sevk eder.Vatan sevgisi, toplumsal sevinci teşvik eder.Vatan sevgisi, toplumdaki müsbet, yapıcı, onarıcı davranışlara temel teşkil eder.Vatanseverlik silinirse o zaman ihanetin tesbit edilmesi zorlaşır ve hâinler rahat hareket serbestiyetine kavuşur. Başımıza gelen budur. Bir insanın; doğup büyüdüğü ve yerleştiği vatanı sevmesi fıtratında vardır.”Göklerin ve yerin sahibi ve hâkimi Allah’tır.” ayetine “Her yer Allah’ın ili, herkes Allah’ın kuludur, hadisine dayanarak, edadımız “Vatan doğduğum yerdir veya doyduğum yerdir” dememiş “Vatan İslâm’ın yaşandığı yerdir” diyerek bir yere bağlanmamış ve dünyayı vatan yapmak için yürümüştür.

 

Bizim ülkemiz (Türkiye’miz) bin yıl için:

Şehidlerin canı

Gazilerin kanı,

Bu ülkeye kendilerini vakfedenlerin alın teri,

Âlimlerin ilmi ve

Velilerin duası ile inşa edildi.

Allah’ın izniyle vatanımız bizim…

 

 

 

Mevlüt Özcan

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat