İSLÂM KAHRAMANLARI Sâdık Dânâ

“…O kahramanların hayatını okudukça, onlara karşı sevgimiz, takdirimiz tezâyüd eder, onların Hak uğrunda mallarından, canlarından geçtiklerini görür, kendimizde onlar gibi şerefli bir hayat düstur etmemiz arzusu belirir. Zaman gelir, bu okuduğumuz menâkıbdan gönlümüzde huzur hâli teessüs eder. Korku kalpten çıkar, icab ederse din, vatan uğruna ecdâdımız gibi canımızı ve malımızı seve seve fedâ etmeye hazır olmuş oluruz.”Takdim yazısında, sebeb-i te’lif kabîlinden bu temennîlerde bulunan Merhum Mûsâ Topbaş Hocaefendi’nin Sâdık Dânâ müstear ismiyle yazmış olduğu bu kıymetli eser, üç ciltten oluşuyor. Birinci cilt, i’lâ-yı kelimetullâh uğruna candan geçme yolunda rehber kabul ettiğimiz Asr-ı Saâdet kahramanlarına hasredilmiş. Bu ciltte evvelâ kahramanlık ve cesaretin en mükemmel örneği olan Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in hayatından örnekler veriyor. Fahr-i Kâinat Efendimizin her fazilette olduğu gibi kahramanlık faziletinde de rehber oluşuna kâfi bir misal olarak Hazret-i Ali’nin şu sözlerine yer veriliyor satır aralarında:”Bedir’de savaş bütün şiddetiyle devam ederken, bazen biz Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘in arkasına sığınıyorduk. Hepimizin en cesuru O idi. Düşman saflarına en yakın yerde O bulunurdu.”Daha sonra Hazret-i Ebûbekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hâlid bin Velid başta olmak üzere ashâb-ı kirâmın hayatlarından yaşanmış kahramanlık destanları hatırlatılıyor. Ashâb-ı kiramın seçkin hanımlarının şehâdet heyecanını da bu sayfalar arasında bulabilirsiniz. Meselâ İslâm’ın ilk şehidi olan Sümeyye Hatun’un; dört evlâdını birden Kadîsiye’ye şehid olmaları için gönderen ve şehâdet haberleri kendisine ulaştığında:

 

“-İslâm’ın bir zaferi için fedâ olsun, dört oğlum!..” diyen Hansâ Hatun’un heyecan ve kahramanlıklarına gıpta etmemek mümkün değil!..

 

İkinci ve üçüncü ciltlerde ise, İslâm tarihinin muhtelif devirlerinden sayısız misallerle kahramanlık hasleti ve şehâdet hasreti işlenmeye devam ediliyor. Selâhaddin Eyyübî’den, Yavuz Sultan Selim’e; İstanbul Fethi’nin nebevî müjdeye nâil olmuş askerlerinden, Çanakkale kahramanlarına uzanan geniş bir tarih yelpazesinde ruhlarımız ecdâdın kahramanlık ufkundan hisseler kapmaya davet ediliyor.

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat