Eskiçağ Tarihi kimin?

(Türkiye’de Eskiçağ Tarihi ve Tarihçiliği)

05 Mayıs Perşembe · 18:00 – 20:00

Prof. Dr. Oğuz Tekin

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar

(İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü)

Türkiye’de “Eskiçağ Tarihi” ve tarihçiliğinin ilginç bir tarihi var. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde ve bilhassa 1930-40’larda Anadolu’nun Eski Yunan ve Roma dönemi tarihi özel bir ilginin konusu olmuştu; Batı uygarlığının sekülarizm ve hümanizm boyutları ile cumhuriyet kavramı büyük ölçüde bu dönem üzerinden devşirilmiş, gündeme taşınmıştı. Yeni Türkiye’nin “kültür devrimi” çerçevesinde girişilen eğitim, kültür hamleleriyle edebiyat ve entelektüel alan bir boyutuyla Eski Yunan ve Roma tarihinden beslenmişti. Hatta bu temel üzerinde bir “Türk Hümanizmi”nin yerli kaynaklarını keşfe çıkılmıştı. O günden bugüne üniversitelerimizdeki Tarih bölümleri müfredatının bir ayağı olarak “Eskiçağ Tarihi” daha geniş bir içerikte, Sümer, Mısır ve Hititleri de içeren bir “uygarlık tarihi” dersi gibi algılanmış ve öğretilmiştir. 2000’ler Türkiye’sinde ise bu alan tarih tedrisatının iyice kıyılarına itilmiş, Türk-İslam-Osmanlı eksenli egemen müfredat içinde bir bakıma marjinalize olmuş, “sahipsiz” kalmış görünüyor. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Oğuz Tekin ve Mustafa Hamdi Sayar kendi çalışma alanlarının bu konumunu ve temel problemlerini tartışmaya açacaklar.

 

 

Selanik Caddesi, 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat, Kızılay/Ankara (İrtibat: (312) 424 0050; 424 0510)

—————————————————————-

7 Mayıs 2011: Yirmidokuzuncu Sohbet

Hüdavendigar ONUR

“Asrın Yesevisi Seyyid Ahmet ARVASİ…”

14 Mayıs 2011: Otuzuncu Sohbet

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN- Doç. Dr. Hidayet ÖZCAN

“Şiirin Ressamı Yavuz Bülent BAKİLER…”

21 Mayıs 2011: Otuzbirinci Sohbet

Lütfi ŞEN

 

Globalleşen Dünyada Milli Kültürün Önemi…”

28 Mayıs 2011: Otuzikinci Sohbet

İbrahim YİĞİT

“Bir Arada Yaşama Kültürü ve Demokrasi …”

NOT: KATILIMIN SERBEST OLDUĞU SOHBETLERİMİZ CUMARTESİ GÜNLERİ SAAT 15.00’DE BAŞLAMAKTA OLUP, İSTANBUL-BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞMEKTEDİR.

İLETİŞİM: 0532 6633295

———————————————————————————-

8 Mayıs Pazar günü 15:00’de Eyüp Sultan Sıbyan Mektebinde Dursun Gürlek bir konuşma gerçekleştirecektir.

 

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat