Mayıs, 2011

Sultan Bilim Adamları: Fatih Sultan Mehmed

Tarihte idari yönü yanında ilmî yönü de bulunan pek çok sultan vardır. Astronomi ve matematik alanlarında zirve şahsiyetlerden Uluğ Bey, bunlardan birisi olduğu gibi Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) de ateşli silahlar ve İslamî ilimler gibi pek çok alanda söz sahibidir.Ancak... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

Ömer Rıza’ya Göre Kayınpederi Mehmed Âkif…

  Başlığı doğru okudunuz. Ömer Rıza Doğrul Mehmed Âkif’in damadıdır. Aslen Burdurlu olmasına rağmen Mısır’da büyümüş ve tahsil görmüştür. Daha sonra memleketine dönerek muharrirlik yapmış, mebus olmuştur. Çok yönlü bir muharrir olan Ömer Rıza Doğrul, İslâm-Türk Ansiklopedisi’nde yer alan “Âkif”... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                 

Fatih Sultan Mehmet Kimdi?

Fatih Sultan Mehmet (1432 – 1481) Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun’dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

12 Asırlık Caminin Duvarlarında Kur’an İşlemesi

Çin’in en uzun başkentlik yapmış imparatorluk kenti ve İpek Yolu’nun kara hattının başladığı Şian, ülkenin tarihi ve kültürel birçok önemli unsurunu barındırmasının yanı sıra içi “Kur’an dolu” bir camiyi barındırıyor.Şehrin merkezindeki Büyük Cami’de bulunan Kur’an-ı Kerim, dünyadaki diğer Kur’an-ı Kerim’ler... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                         

Fütûhât-ı Medeniyye Yolculuğu: Medeniyet Dili: Nebevî Anahtar

  Çağı tanıyamadığımız sürece, İslam’ı; âlemlere rahmet olarak gönderilen ve “cevâmiü’l-kelîm”/“bütün sözlerin toplamı” olarak tavsif edilen Efendimiz’i (s.a.v) tanıyamadığımız sürece ise çağı da, İslam’ı da tanıyamayız. Dikkat ederseniz burada ilk bakışta birbiriyle irtibatsızmış gibi gözüken üç anlama ve tanıma çabasının... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                     

Doğuş devrinde tasavvuf

Ta’arruf   Kelâbâzî Hazırlayan: Süleyman Uludağ Kelâbâzî başta hadis olmak üzere fıkıh ve diğer İslâmî ilimlerle de ciddi şekilde ilgilenmiştir. Köklü bir tasavvuf kültürü yanında diğer İslâmî ilimlere de vakıf olması, tercümesini sunduğumuz eserin değerini artıran unsurlar arasındadır. Doğuş devri... (Devamını okuyun)

Etiketler:             

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Erhan Afyoncu: Dünya Osmanlı’yı Yeniden Keşfetti.

  “1980’li yıllara kadar 2. Abdülhamit hakkında kimse olumlu bir laf söyleyemezdi. Çok olumsuz bir figürdü. Bu devletin bir Padişahı olmasına rağmen Vahdettin ağıza bile alınamazdı. Çok sert bir tarih anlayışı vardı, Türkiye’de.”Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya yıllardır çilesi hiç bitmeyen... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                         

İngiliz Ordusunda Savaşmak İsteyen Servet-i Fünûncular

  Bir kısım Türk aydınının gerek muhaliflerle gerekse devletle olan siyasi mücadelesinde başarıya ulaşmak için başvurduğu yollardan birisi de yabancı bir ülkenin desteğini aramak olmuştur. Fikir ve siyaset hayatımız açısından düşündürücü, aynı zamanda üzücü olan bu durumun kimseye faydası olmadığı... (Devamını okuyun)

Etiketler:                     

Danışmanların, Yöneticileri Doğruya Yönlendirmesi Gerekir

Yöneticilerimizin vazgeçilmezlerinden biri de, doğru sözlü danışmana sahip olmalarıdır.Çünkü yönetici zaman zaman yanlışa yönelebilir. Danışmanları hemen uyarılarını yapıp yanlıştan döndürmesi gerekir. Yöneticinin, böyle uyarıcı danışmana ihtiyacı kesindir. Nitekim İran’ın baştan sefahet ehli yöneticisi meşhur hükümdarı Nuşirevan’ın sonraları dillere destan adaletli... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                             

Allah’ın Nimetini Artırdığı Vakitlerde de Gaflete Kapılmamak Gerekir

  Hayatında bir eksiklik olduğunda; beklentileri ya da istekleri umduğu şekilde gerçekleşmediğinde, genellikle insanın Allah’a yönelişindeki samimiyet, derinlik ve ihlas da alabildiğine artar…Çoğu insanın Allah’a en samimiyetle yöneldiği anlar, bu kişilerin hayatlarında birtakım eksikliklerin, sıkıntıların ya da sorunların yer aldığı... (Devamını okuyun)

Etiketler: