Afyonlanmış Müslümanlar

 

Müslümanlar ağır hakaretlere uğruyor… Mukaddesata saldırılıyor. Din hürriyeti ayaklar altına alınıyor… Dindar aileler on beş yaşından küçük çocuklarına özel din ve Kur’an dersleri verdiremiyor. Dindar kadın avukatlar, dindar kadın öğretmenler, dindar kadın memurlar, dindar kadın öğretim üyeleri başlarını örterek mesleklerini icra edemiyor… Dindar öğrenciler okullara başları örtülü olarak giremiyor… Tarikatlar yasak… Zikrullah resmen yasak… Din dernekleri kurulamıyor… Okullarda körpe çocuklara evrim küfür teorisi gerçekmiş gibi okutuluyor… Yakın tarihimiz Müslümanların aleyhine yorumlanıyor… DinsizlerYüce ve kutsal Şeriatı öcü gibi gösteriyor…

Bunca saldırı, düşmanlık, hakaret karşısında Müslümanlar ne yapıyor?Yeterli miktarda tepki gösteriyorlar mı?İslam’ı, Kur’ânı, Sünneti, mukaddesatı yeterli şekilde savunuyorlar mı?Saldırıları (yasal sınırlar içinde) püskürtüyorlar mı?Maalesef hayır… Hiç savunma yok demem ama yapılanlar küçük iniltilerden ibarettir.Müslümanlar haklarını arayamıyor…Müslümanlar hak arama, hürriyetlerine sahip çıkma konusunda perişan ve zelil vaziyetteler.Hakları aramak, hürriyetleri korumak hususunda birinci şart birlik olmaktır.Müslümanlar birlik değil.Türkiye Müslümanlarının başında bir din reisi, bir İmam-ı Kebir, bir Emirü’l-mü’minin yok.Müslümanlar irili ufaklı yüzlerce hizbe, fırkaya, cemaate ayrılmış vaziyette.Bu yüzlerce fırka, hizip ve cemaat arasında irtibat yok.Bırakın irtibatı bazıları birbiriyle çekişiyor bile.Her yıl bu ülkede İslamî hizmet ve faaliyetler için milyonlarca yeni lira toplanıyor. Bu hizmet ve faaliyetlerin şeffaf bir planı ve programı yok.İslam için çalıştıklarını iddia eden, İslam bayrağı altında faaliyet gösteren bazı İslamcılar İslam’a uymayan işler yapıyor.

Ülke bir faiz ve riba tufanı içinde.Halk namazı terketmiş, şehvetlerine uymuş.Lüks, israf, sefahat son haddinde.Zekatlar Kur’ana, Sünnete, Şeriata aykırı olarak toplanıyor ve sarf ediliyor.Hamam anası kıyafetli sözde tesettürlülere ses çıkartan yok.Milyonlarca aç, sefil, muhtaç, fakir, sıkıntılı Müslümanla alay edercesine birtakım İslamcılar Firavunlar ve Nemrudlar gibi zevk u safa, israf, debdebe, ihtişam, sefahat içinde yaşıyor.Haram yeme yaygın hale gelmiş.Rüşvet korkunç boyutlarda.Bazılarına göre 500 milyar dolarlık kara, haram, necis, cehennemi para var Türkiyemizde.Bir Müslümanın karısı onulmaz bir hastalığa yakalanıyor. Koca vicdanlı bir kimse, onu boşamıyor, dinî nikahla ikinci bir eş alıyor. Dinsizler kıyamet kopartıyor… Peki bu ülkede nikahsız yaşayan, çocuk yapan çok sayıda çağdaş kadın ve erkek var. Onlara niçin ses çıkartmıyorsunuz?Can alıcı soru şudur:Bunca münkerat, bunca fuhşiyyat, bunca rezalet, bunca fısk ve fücur, bunca günah, bunca insan hakları ihlali, bunca nifak ve şikak, bunca azgınlık içinde Türkiye Müslümanları vazifelerini yapıyorlar mı?Bu soruya “Evet yapıyorlar” diyenin alnını karışlamak gerekir.Müslümanlar, Müslümanlığın gerektirdiği vazifelerini yerine getirmiyor.Kapılmışlar sele akıp gidiyorlar.Pisliklere, azgınlıklara, günahlara alışmışlar kanıksamışlar, bunları tabiî karşılıyorlar.Tabakhane (debbağhane) atölyesindeki işçilerin pis ve iğrenç kokulara alışmaları gibi.

Açık konuşuyorum:Bunca pislikle, bunca günahla, bunca münker işle, bunca fısk ve fücurla, bunca azgınlıkla bu memleket sahil-i selamete çıkmaz, bu gemi kurtulmaz.İyiliğin ve kötülüğün İslamî ölçü ve kıstasları vardır.Türkiye’nin durumu kötüdür.Eskiye göre iyi değildir, daha az kötü olabilir. Bu da tartışılabilir.Müslüman bir ülke düşünün, halkının yüzde sekseni veya doksanı beş vakit namazı terk etmiş. O ülke kesinlikle iyi bir İslam ülkesi olamaz.Oto yollar, fabrikalar, barajlar, havaalanları, köprüler, gökdelenler yapılıyormuş… Onlar iyilik göstergesi değildir.

İyiliğin ölçüsü şunlardır:

Sahih bir iman.

Beş vakit namazı dosdoğru kılmak.

Erkeklerin farz namazları cemaatle kılması.

Ramazanda oruç tutmak. Ramazan gündüzünde halkın bir kısmının alenen oruç yediği bir İslam ülkesi batar.

Müslümanların zekatlarını Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun olarak öncelikle fakirlere ve miskinlere vermeleri, bu suretle sosyal adaleti gerçekleştirmeleri.

Müslüman kadın ve kızların tesettüre uymaları.

Müslümanların başlarına bir İmam-ı Kebir, bir Emirü’l-mü’minin seçerek ona itaat ve biat etmeleri.

Müslümanların İslam ahlakına uymaları.

Müslümanların üniter bir teşkilata ve hiyerarşiye sahip olmaları, onun bünyesinde vazifelerini yapmaları.

Bu memleketin doğusunda başörtülü bir İslâm kadınına veya kızına küçük bir hakaret yapılsa, bir fiske vurulsa, milyonlarca Müslümanın yasal sınırlar içinde ayağa kalkması ve protesto etmesi, o aciz kadın veya kızın yardımına koşması gerekir.

Geçenlerde yazdım, Adapazarı taraflarında 95 yaşında çok fakir, yapayalnız, biçare, âciz bir kadıncağız soğuk kulübesinde aç vaziyette ağlıyormuş… Müslümanların zekatlarını Kur’ana, Sünnete, Şeriata aykırı olarak toplayan ve aykırı olarak harcayanlar utansınlar, Allahtan korksunlar.

Böyle bir fâcia karşısında milyonlarca Müslümanın ayağa kalkıp ağlayarak feryat etmesi gerekmez mi?Öyle bir İslam ülkesi düşünün ki, zengin Müslümanlar görülmemiş zevkler ve safalar içinde yaşıyor, birtakım cemaatler milyarlarca lira zekat parası topluyor ve fakir ve miskin Müslümanlar açlık, yokluk, sefalet içinde kıvranıyor. Böyle Müslüman ülkesi olur mu?

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize “Komşusu aç gecelerken, kendisi tok sabahlayan kimse bizden (Müslümanlardan) değildir” buyurmamış mıdır?İslam’ın hikmetli kurallarından biri de “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” prensibidir. Bunu, başta kendim olmak üzere herkese bir kere daha hatırlatıyorum.

Mehmet Şevket Eygi

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat