Mehmed Akif Hakkında Yazılmış Orijinal Bir Kitap

gazeteci yazar abdurrahman şen, “bir destan adam: mehmed âkif” adıyle yaklaşık 300 sayfalık bir kitap yayınladı.. çıkan kitap mustafa miyasoğlu’na ithaf edilmiş.. kitabın başına istiklâl marşı hakkında Mustafa kemal’in bir takdir ve takrizini koymuş.. bu takrizinde şöyle diyor:

“hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl..”

benim bu milletin asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır.. hürriyet ve istiklâl aşkı bu milletin ruhudur..kitabın başında Mustafa Kemal’in ve mehmed âkif’in fotoğrafları var.. kitabın belli başlı özelliği, büyük şair hakkında büyük ediplerin ve bilginlerin söylediği sözleri ve verdiği hükümleri ihtiva etmiş bulunmasıdır..bu şahsiyetler arasında, peyami safa, reşad nuri, hüseyin cahit yalçın, orhan seyfi orhon, nurettin artam, nizamettin nazif, ismail habib, behçet kemal, fahrettin kerim, ibrahim alâaddin gövsa, abidin daver, cenap şahabeddin, yakup kadri karaosmanoğlu, refi cevat ulunay, nihad sami banarlı, ahmet ağaoğlu, hasan âli yücel, kâzım karabekir, şemsettin günaltay, ali nihad tarlan, gibi yazar, edebiyatçı ve devlet adamları da vardır..başta âkif’in hayatına dair tafsilât vardır.. ayrıca âkif’in kendi dilinden verilmiş hayat hikâyesi mevcuttur.. hastalığına ve vefatına ait enteresan bilgiler vardır..

istiklal marşının yazılışına ve mecliste kabul edilişine dair detaylı bilgiler verilmiştir.. marşın nasıl bestelendiği açıklanmıştır.. marşın bestesine dair atilla ilhan, cem karaca, mazhar alanson, neco, yılmaz öztuna, hikmet şimşek, bekir sıtkı erdoğan, yıldırım gürses, avni anıl, gibi müzisyen ve müzikologların fikirleri dercedilmiştir..TBMM’nde müzakere edilirken dikkate alınan diğer marşların güfteleri de kitaba alınmış bulunmaktadır..âkif’le yapılmış mülakat ve söyleşilerden seçilmiş bir bölüm de vardır..çok alâka çekici başka bir bölüm de, eşref edib fergan, hasan basri çantay, fatin gökmen, mithat cemal kuntay, hüsnü açıksöz, asım uz, şefik kolaylı, ömer rıza doğrul, fehmi reyhan gibi arkadaş ve yakınlarının beyan ettiği hatıralardan ibarettir..kitabın sonuna doğru safahat’ın birinci kitabı, süleymaniye kürsüsünde, hakkın sesleri, fatih kürsüsünde, hatıralar, asım ve gölgeler ismiyle tertiplenmiş safahat başlığıyla yayınlanmış büyük eserine dair açıklamalar verilmiştir..nesirlerinin bir listesi ve bu nesirlerden seçilmiş bazı parçalar da verilmiştir.. ayrıca tercümelerinin isimleri ve vaazlarından örnekler ilâve edilmiştir.. sonunda da, nasrullah camiinde verdiği vaazın tam metni yer almış bulunmaktadır.. şiirlerinden seçmeler bölümünde de sevilmiş mısralarından ibaret parçalar takdim edilmiştir..aziz ve büyük şairin nasıl bir karakter ve ahlâk abidesi olduğunu gösteren şu hatırayı naklederek kitabın tanıtımına bir hatime çekebiliriz:

“biz söz verdik”

bir gün çengelköy’ünde fıstıklı köşk’te birleştik.. oradan bir yere gidecektik.. vapurun hareketine de pek az kalmıştı.. bir de baktık, hüseyin kâzım, fatin hoca, daha bir iki kişi çıkageldiler.. üstad onlara buyurun dedi.. her birine ayrı ayrı iltifattan sonra:

– müsaadenizi rica ederim.. biz âsım’la bir yere gidiyoruz.. söz verdik.. mazur görünüz.. siz buyurun, istirahat edin.. başka gün yine görüşürüz inşallah.. dedi.. çıktık.. misafirler evde kaldı..sür’atle yokuşu indik, vapura yetiştik.. bu hareketi benim havsalam pek almadı..

– üstad, dedim, bu tuhaf bir iş oldu!..

-hayır, hiç de tuhaf değil.. söz verdik, bizi bekliyorlar.. her medeni insanın bunu kabul etmesi tabiidir.. hele hüseyin kâzım, böyle şeyleri pekâlâ bilir, tabii görür..hakikaten birkaç gün sonra hüseyin kâzım bey’i gördüğüm zaman üstad’ın bu hareketini pek tabii gördüğünü, hattâ takdir ettiğini anladım. (hafız asım)

*

aziz şair, dünya durdukça nur içinde yatsın!…

Osman Akkuşak

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat