Ocak, 2011

Hattın Başkentinden 99 Mushaf

M. Uğur Derman tarafından hazırlanan ‘Doksandokuz İstanbul Mushafı’, fetihten bugüne İstanbul’da yazılmış 99 mushafı, fotoğrafları, sanat özellikleri, hikâyeleri ve hattatlarının hayatlarına dair malumatla bir araya getiriyor. Kitap, Osmanlı hat sanatının beşyüz küsûr yıllık bir özeti gibi. Sühreverdi tarikatine mensup Buharalı... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                             

Allah Var Yalnızlık Yok

Günümüz insanı, geleneksel hayat tarzlarından çekirdek aileye, dolayısıyla bireyselleşme ve yabancılaşma kavramlarına geçiş yaparak modern kültürün bir parçası haline gelmiştirİnsanları birbirlerine bağlayan dini ve kültürel bağları aşınan, bireyleşen ve kendine yabancılaşan insan, yalnızlığın dehlizlerine düşmektedir. Bu maddi bir yalnızlık değildir.... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                             

Hırslarımız Eğitilebilir

Efendimiz, “Ademoğlu ihtiyarlar fakat şu iki şey onunla beraber gençleşir ve kalır, bunlar dünya hırsı ve uzun yaşama duygusudur” der. Efendimiz bu sözüyle, insanın dünya hayatına ve buradaki şatafata ne kadar meylettiğini ve istediği hayata ulaşabilmek için ne kadar da... (Devamını okuyun)

Etiketler:     

Cennete Girmeye Engel Olan Şey

Yememizin, içmemizin giydiklerimizin helâl ya da haram olmasına aldırış etmeyenler var. Bu vurdumduymazlık insanı cehennemin dibine sürükler.Bir şey istedik de, istediğimiz verilmedi ise, önce kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Kazancımızda haram karışığı var mı yok mu araştırmamız gerekir… Şu vak’a bu... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                             

İstanbul konuşmaları programı

Süleyman Z. Bağlan hocamızın”Fatih Külliyesi ve Eğitim Hayatı” konulu İSTANBUL KONUŞMALARI isimli programımıza herkes davetlidir. İkramlar ve ulaşım dahil etkinlik ücretsizdir. 27 Ocak Perşembe Saat: 18.30 Yer: Türkiye Yazarlar Birliği Cağaloğlu Ayrıca aynı gün saat 14:30 ‘da Fatih Camii bahçesinde... (Devamını okuyun)

Etiketler:                 

Zühd; dünyayı kalben terketmektir miskinlik değil

  Ebu’l-Abbâs Sehl İbn Sa’d es-Sâidi radıyallahu anhunun anlattığına göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi veselleme bir adam geldi ve: — Ya Rasulallah! Bana, yaptığım zaman; hem Allah’ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle, dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                                 

Şeytanın tuzakları

Vehb bin Münebbih’in anlattığına göre, İsrailoğulları zamanında bir abid vardı. Şeytan kendisini kandırmak istemiş, fakat muvaffak olamamıştı. Bir gün abid, bir ihtiyacını gidermek için dışarı çıkınca da fırsat yakalayınca ona günaha düşürmek amacıyla şeytan da ona yoldaş oldu.Ona şehvet ve... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                 

Yaşlılığın Gözyaşları

KIRIŞ KIRIŞ olan yüzü derin çizgilerle kaplıydı. Sarkık göz kapaklarının ardına gizlenmiş, nereye baktığı kestirilemeyen gözleri, ancak iyice yaklaşınca fark edilebiliyordu. Ufalan kemikleri ile boyu gittikçe küçülmüş, iyiden iyiye kamburu çıkmış olduğu için kafasını kaldırıp insanların doğrudan yüzlerine bakamaz olmuştu.... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                 

San’atkârın İmtiyazı

«Bernard Shaw», bundan yarım asır evvel yazdığı sosyalist temayüllü bir eresinde, kahramanını şöyle konuşturur: − Dehânın kat’i ve riyazî istibdadına taraftar dünyada tek insan varsa o da sanatkârdır. Elleri âdi ellerden daha iyi iş yapan bir ressam, midesinin de âdi... (Devamını okuyun)

Etiketler:                                                                 

Bir Emekli Adam

Her memurun beklediği bir gündür emeklilik. Emekli olunca mesai yapmayacak (yani çalışmayacak amma maaşı gelecek). Bir bakıma çok iyi fakat emekliliğin psikolojik yanı “yaşlandım” demektir.Acayip bir çöküntü başlar. Hani derler “uslan ey dil uslan artık, ihtiyar olmaktasın.” Artık amca, dede... (Devamını okuyun)

Etiketler: